Browsing tag:

kanchanaburi

หน้าฝนแบบนี้…..มาเที่ยวกาญจนบุรีกันเถอะ 3วัน3คืน งบไม่ถึง3 พัน
Travelในประเทศ

หน้าฝนแบบนี้…..มาเที่ยวกาญจนบุรีกันเถอะ 3วัน3คืน งบไม่ถึง3 พัน

ทํ า ไ ม ฤ ดู ฝ น ค น ถึ ง เ ห ง า . . . อ ย่ า ง น้ อ ย ค ว า ม เ ห ง า ก็ ทํ า ใ ห้ เ ร า ไ ด้ อ อ ก เ ดิ น ท า ง ค ว า ม เ ห ง า . . . ก็ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ทํ า ใ ห้ เ ร า แ ...
กาญจนบุรี… อีกสักทีดีมั๊ย เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น นอน U inchan tree
Travelที่พักล่าสุดในประเทศ

กาญจนบุรี… อีกสักทีดีมั๊ย เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น นอน U inchan tree

ไป กาญฯ อีกสักที มั้ย................... คือ คำถาม ที่ผมชวนเพื่อน ร่วมทริป ที่เคยไปกาญ กันมาแล้ว 2 ครั้ง ใน รอบ 6 เดือนนี้  หลังจากได้รับการชักชวน ให้ไปลองพักผ่อน ยัง โรงแรม ยู อินจัน ทรี ...
กาญจนบุรี!!!  ต้องไปอีกกี่ทีถึงจะพอ ?
ล่าสุดในประเทศ

กาญจนบุรี!!! ต้องไปอีกกี่ทีถึงจะพอ ?

ไปกาญจนบุรี อีกทีมั๊ยยย......เป็นคำถามที่ผม ถามเพื่อน ที่ร่วมเดินทางไปกาญจนบุรี ครั้งที่แล้ว ซึ่งได้รีวิวไว้ที่ กระทู้นี้ เที่ยวกาญจนบุรีหน้าฝนกันเถอะ  ทำไมต้องไปอีกครั้ง ? ...
Tummeng Travel